06/02/2017

רעיה לוי ואיתמר יקיר, פורום הארגונים למען צעירים בסיכון, דה-מרקר

אוכלוסיית הצעירים בני 25–18 נהפכת בשנים האחרונות לקבוצה מובחנת בעלת מאפיינים ייחודיים. ייחודה של תקופת "הבגרות הצעירה" מסתמן על רקע התאחרות הכניסה לשוק העבודה, הישארות ממושכת יותר בבית ההורים והגדלת התלות הכלכלית בהם.

בישראל מצטרף לכך אתגר נוסף: תקופת השירות הצבאי או הלאומי מצמצמת עבור הצעירים את פרק הזמן המוקדש לצעדים הראשונים בתחומי ההשכלה והתעסוקה — בהשוואה לבני גילם בעולם...

מעבר לאתר דה-מרקר >